Головна Договір перевезення

Договір перевезення зразок
1 6840
2 5794
3 10405
4 19146
5 6479
 

Поняття
Договір перевезення є одним з договорів, що регулюють відносини по територіальному переміщенню об'єктів або людей за допомогою транспортних засобів.

Транспорт утворює самостійну сферу економічної діяльності. Роль транспорту полягає в наданні специфічних послуг, спрямованих на переміщення товару або людини в просторі. Будучи врегульовані нормами права, ці відносини набувають форми зобов'язально-правових.

Всі договори перевезення діляться на договори перевезення вантажу (пошти), перевезення пасажира і його багажу, а також договори фрахтування. Розглянемо детальніше кожен з них.

За договором перевезення вантажу (пошти) перевізник зобов'язується доставити переданий йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити встановлену плату. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складанням і видачею відправнику вантажу транспортної накладної (коносамента або іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом).

За договором перевезення пасажира і його багажу перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж та видати його уповноваженій на отримання багажу особі. Пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд і за провезення багажу, якщо він є. Укладення договору засвідчується квитком, а здача пасажиром багажу багажною квитанцією.

За договором фрахтування (чартер) фрахтівник зобов'язується надати фрахтувальнику за плату всю або частину місткості одного або кількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів і багажу.

Загальні умови, порядок укладення та форма договорів перевезення визначаються Цивільним кодексом України, транспортними статутами та кодексами, іншими законами та відповідними правилами та іншими нормативно-правовими актами.
Предмет
Предмет договорів перевезення вантажу, пасажира і його багажу, фрахтування різняться, тому розглянемо предмет різних видів договору перевезення окремо.

Предмет договору перевезення вантажу - послуги з доставки ввірених перевізникові матеріальних цінностей (вантажів) з пункту відправлення до пункту призначення. Ці послуги так само включають в себе зберігання, видачу вантажу, нерідко завантаження і вивантаження. Кожна з цих дій, узята окремо, нагадує предмет інших цивільно-правових договорів. Але ці дії спрямовані на забезпечення виконання договору перевезення, тобто на транспортування і доставку вантажів у пункти призначення, забезпечення схоронності вантажу при перевезенні.

Предметом договору перевезення пасажира та його багажу є перевезення пасажира, його багажу і ручної поклажі в пункт призначення обраний пасажиром при можливості у перевізника доставити пасажира і його багаж в даний пункт призначення. Метою договору перевезення пасажира та його багажу є доставка пасажира в пункт призначення, забезпечення нормальних умов перевезення пасажира, забезпечення збереження багажу і ручної поклажі при перевезенні.

 Предметом договору фрахтування є надання фрахтівник фрахтувальнику за плату всю або частину місткості одного або кількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів і багажу. Таким чином, фрахтувальник сам вибирає зарезервувати йому одне або кілька транспортних засобів, все обумовлене договором судно або тільки його частину, на один або кілька рейсів, і сплачує за це встановлену угодою сторін плату (в морському праві фрахт).

Предмет договору перевезення є істотною умовою договору перевезення, без конкретизації предмета договору перевезення договір перевезення вважатиметься неукладеним.
Сторони
Сторонами договору перевезення вантажу є перевізник і відправник. Перевізником можуть бути відповідні транспортні організації у формі господарського товариства (іншої комерційної організації), а також індивідуальний підприємець, що володіють відповідною ліцензією. Відправником вантажу може бути будь-яка юридична або фізична особа. Найбільш часто в ролі відправника виявляються комерційні організації, що здійснюють відправку вантажів для виконання своїх договірних зобов'язань, пов'язаних з продажем (поставкою) товарів та виконанням інших договорів. Зазвичай, вантажовідправник є власником вантажів або особою, наділеною відповідними повноваженнями по відправці вантажу.

Вантажоодержувач не є стороною договору перевезення вантажу, він є третьою особою, на користь якої укладено договір і якого уповноважено на отримання вантажу.

Основним обов'язком перевізника є доставлення в цілості й схоронності врученого відправником вантажу в пункт призначення та видача вантажу уповноваженій на одержання вантажу особі.

Основне право перевізника - отримати належні йому провізні платежі, розмір яких може бути визначений угодою сторін або встановленими для відповідного виду транспорту тарифами.

Основним обов'язком відправника є сплата за перевезення, а основне право - вимагати доставки вантажу в цілості й схоронності в пункт призначення та видачі його вантажоодержувачу.

В якості перевізника на морському транспорті виступає, як правило, судновласник - особа, що експлуатує судно від свого імені. При цьому неважливо чи є він власником судна чи використовує його на іншій законній підставі. Перевізниками за договорами морського перевезення, можуть бути державні підприємства, яким морські судна належать на праві господарського відання, а також установи, які володіють морськими судами на праві оперативного управління. Зрозуміло, в ролі судновласника, може виступати і його власник, який має право розпоряджатися ним.

Сторонами договору перевезення пасажира є пасажир і перевізник.

Пасажиром є тільки фізична особа, перевезення якого транспортним засобом здійснюється на підставі договору перевезення пасажира або договору фрахтування транспортного засобу для перевезення пасажира. Перевізником може бути юридична особа, індивідуальний підприємець, що прийняли на себе за договором перевезення пасажира, обов'язок перевезти пасажира і доставити багаж у пункт призначення і видати багаж уповноваженій на його отримання особі. При повітряному перевезенні перевізником є ​​експлуатант, що здійснює повітряні перевезення пасажирів, багажу і має ліцензію на перевезення. З моменту укладення договору перевізник приймає на себе обов'язок доставити пасажира і його багаж з пункту відправлення до пункту призначення, позначений у квитку. Основний обов'язок пасажира сплатити встановлену плату за проїзд.

Сторонами договору фрахтування є фрахтувальник і фрахтівник.

В якості фрахтівника виступає власник транспортного засобу (його власник або особа, якій транспортний засіб належить на іншому правовому підставі).

Фрахтувальник - юридична або фізична особа, зацікавлена ​​в перевезенні великих партій вантажу або груп пасажирів по маршруту, передбаченому договором фрахтування, який, як правило, не збігається з встановленими лініями (напрямами) перевезення. Фрахтувальник може бути відправником або отримувачем вантажу, але може їм і не бути, наприклад, коли морське судно фрахтується відповідно до договору купівлі-продажу товару його продавцем, а відправку вантажу на адресу одержувача здійснює виробник товару.
Умови
Істотними умовами договору перевезення вантажу є:

 1. Предмет договору;
 2. Найменування і кількість вантажу;
 3. Термін перевезення;
 4. Пункти відправлення та призначення;
 5. Розмір провізної плати;
 6. Найменування вантажовідправника і вантажоодержувача;
 7. Інші умови, визнані такими згідно з вищепереліченими транспортними статутами та кодексами.

Істотними умовами договору перевезення пасажира та його багажу є:

 1. Предмет договору;
 2. Дата і час відправлення, дата і час прибуття;
 3. Пункти відправлення та призначення;
 4. Розмір провізної плати;
 5. Інші умови, визнані такими згідно з вищепереліченими транспортними статутами та кодексами.

Істотними умовами договору фрахтування (чартеру) є:

 1. Предмет договору;
 2. Розмір провізної плати;
 3. Кількість рейсів;
 4. Інші умови, визнані такими згідно з вищепереліченими транспортними статутами та кодексами. Ними можуть бути найменування місця навантаження вантажу, найменування місця призначення або направлення транспортного засобу, рід і вид вантажу, назву і тип транспортного засобу, клас судна, прапор судна, технічні та експлуатаційні дані транспортного засобу, район плавання, мета фрахтування, час, місце передачі і повернення судна, термін дії чартеру, маршрут транспортного засобу і т.д.

Договір фрахтування при автомобільному перевезенні повинен включати в себе:

 1. Відомості про фрахтівника і фрахтувальника;
 2. Найменування вантажу;
 3. Тип наданого транспортного засобу (при необхідності - кількість транспортних засобів);
 4. Маршрут і місце подачі транспортного засобу;
 5. Терміни виконання перевезення;
 6. Розмір плати за користування транспортним засобом.
Форма
У договорах перевезення угоди укладаються усно або у письмовій формі (простій чи нотаріальній). Також у випадках передбачених законодавством, необхідно державна реєстрація угоди.