Головна Договір прокату

Договір прокату зразок
1 5711
2 5980
 

Поняття
Договір прокату - різновид договору оренди; угода, відповідно до якої орендодавець зобов'язується за плату надати орендарю рухоме майно у тимчасове володіння і користування.
В даний час в Україні нормативно-правове регулювання договору прокату здійснюється спеціальними правилами про прокат, а субсидіарно - загальними правилами про оренду, закріпленими в Цивільному кодексі. Також, до відносин, що випливають з даного договору, застосовуються загальні положення Закону «Про захист прав споживачів», що забезпечують матеріальні і процесуальні права споживача, зокрема, право на отримання інформації про орендодавця і умови прокату, гарантію безпеки прокатного майна, право на відшкодування збитків та ін.

За своїм характером договір прокату є оплатним, консенсуальним і двосторонньо-зобов'язуючим. Крім того, даний договір належить до числа публічних. Це означає, що орендодавець, за наявності у нього предмета прокату, зобов'язаний укласти договір з будь-якою особою, яка до нього звернеться, причому на однакових умовах, крім випадків, коли закон допускає надання пільг для окремих категорій споживачів.
Предмет
Предметом договору прокату є надання у тимчасове володіння і користування рухомого майна, за винятком транспортних засобів, оренда яких регулюється спеціальними нормами. Таким чином, не може бути кваліфікована як прокат оренда нерухомого майна. Предмет договору прокату є його єдиною істотною умовою. Строк договору і його ціна до таких не належать.
Сторони
Сторонами в договорі прокату є орендодавець і орендар.

В якості орендодавця може виступати комерційна організація або індивідуальний підприємець, які здійснюють професійну діяльність зі здавання рухомого майна в оренду. Такий вид діяльності може бути для орендодавця як основним, так і додатковим. Не є прокатом разова операція по здачі рухомого майна в оренду. Як виняток закон допускає укладення договорів прокату некомерційними організаціями, якщо це відповідає цілям їх діяльності.

Орендарем в договорі прокату може стати будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, а також індивідуальний підприємець. Звичайно як орендарі виступають фізичні особи, які отримують майно в прокат для споживчих цілей, тобто для особистого чи сімейного використання (побутовий прокат). Однак закон не виключає такої можливості і для використання в підприємницьких цілях (комерційний прокат).

Договір прокату повинен бути направлений на задоволення виключно потреб орендаря. Тому закон встановлює заборону на передачу прокатного майна третім особам, в тому числі, в суборенду і безоплатне користування. Не допускається також застава орендних прав і внесення їх як майнового внеску до господарських товариств або в якості пайового внеску у виробничі кооперативи. Таким чином, обсяг прав орендаря щодо володіння та користування прокатним майном менше, ніж у загальному договорі оренди.
Умови
Термін договору. Із змісту статті 275 ЦК України щодо строків договору прокату випливає, що до цього договору не застосовуються загальні строки договору майнового найму (ст.258 цього кодексу). Сторони, визначаючи строки договору прокату, керуються відповідними типовими договорами і Правилами побутового прокату.

На відміну від звичайного договору майнового найму, наймач за договором прокату вправі без пояснення причин у будь-який час розірвати договір і повернути майно організації.

До договору прокату не застосовуються правила про поновлення договору оренди на невизначений термін, а також про переважне право орендаря на поновлення договору оренди. Таким чином, якщо після закінчення строку, визначеного договором, орендар продовжує користуватися прокатним майном без заперечень з боку орендодавця, сторони втрачають право на захист своїх інтересів. Для збереження такого права сторонам необхідно переукласти договір на новий термін.

Ціна договору. Особливість договору прокату полягає в тому, що орендна (прокатна) плата за договором встановлюється виключно у формі твердої грошової суми. Таким чином, інші способи оплати, передбачені загальними правилами про оренду, не допускаються, а відповідна умова, будучи закріпленими в договорі, визнається недійсною. Прокатна плата може вноситься одноразово або періодично. Якщо порядок і терміни оплати в договорі не визначено, то за загальним правилом вона стягується на умовах, які звичайно застосовуються при оренді аналогічного майна в рівних обставинах.

Та інші умови.

Форма
Закон встановлює для договору прокату обов'язковість простої письмової форми. Дане правило є винятком із загальних положень про оренду і діє незалежно від терміну договору або його суб'єктного складу. Зазвичай прокатні організації пропонують типові форми договорів, до яких приєднується орендар. Таким чином, договір прокату може мати ознаки договору приєднання. Оскільки закон не передбачає іншого, недотримання простої письмової форми договору тягне позбавлення сторін права в разі спору посилатися на показання свідків, які підтверджують його умови, але зберігає за ними право приводити письмові й інші докази.