Головна Договір страхування

Договір страхування зразок
1 5282
2 5014
3 5592
4 5866
 

Поняття
За договором страхування майна страховик зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченої в договорі події (страхового випадку) відшкодувати страхувальникові чи іншій особі, на користь якої укладено договір (вигодонабувачу), заподіяні внаслідок цієї події збитки в застрахованому майні (виплатити страхове відшкодування).

Основною метою укладення договору страхування є захист майнових інтересів юридичних і фізичних осіб при пошкодженні (руйнуванні) майна, його загибелі, знищення, затоплення, крадіжки і т.п., але тільки якщо вони носять ненавмисний (випадковий) характер.
Предмет
Предметом договору страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать закону і пов'язані з:

  1. життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням (особисте страхування);
  2. володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);
  3. відшкодуванням шкоди, завданої страхувальником (страхування відповідальності).
Сторони
Сторонами за договором страхування майна є страховик і страхувальник.
Страхувальником можуть бути будь-які дієздатні фізичні особи, юридичні особи або індивідуальні підприємці. Страховиком може бути тільки юридична особа, яка має ліцензію на здійснення страхування майна. Ліцензія видається тільки на певний вид страхової діяльності.
Умови
Істотними умовами договору страхування є:

  1. Предмет договору. У договорі має бути описано майно, що підлягає страхуванню, його характеристики. Наприклад, для житлового будинку ними можуть бути адреса, загальна площа, житлова площа, кількість кімнат, опис комунікацій, підведених до будинку і інші характеристики.
  2. Розмір страхової премії (плата страхувальника страховикові).
  3. Термін укладання договору страхування майна. Як правило, договір страхування майна укладається на один рік.
  4. Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди.
Форма
Договір страхування потрібно укладати обов'язково у письмовій формі. При цьому письмова форма вважається дотриманою також при видачі страховиком страхового поліса (свідоцтва, сертифіката, квитанції), підписаного страховиком на підставі усної або письмової заяви страхувальника.