Головна Договір транспортного експедирування

Договір транспортного експедирування зразок
1 6803
 

ДОГОВІР ТРАНСПОРТНОГО ЕКСПЕДИРУВАННЯ - цивільно-правовий договір, в силу якого одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок другої сторони (клієнта) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. Вперше в законодавстві України врегульовано як самостійний вид договору в главі 65 ЦК України. Правила про експедирування містяться також у транспортних статутах і кодексах та інших правових актах. Функція експедирування безпосередньо пов'язана з перевезенням, носить допоміжний характер по відношенню до транспортної діяльності. Обов'язки з експедирування можуть виконувати створені для цього спеціалізовані організації - експедиційні агентства і фірми. Однак у багатьох випадках функції експедирування беруть на себе транспортні організації, одночасно здійснюють перевезення вантажів. Нерідко різні операції виявляються розділені між декількома експедиторами, кожен з яких виконує властиві йому обязанності. Конкретні види експедиційних послуг та розмір плати за них сторони визначають в договорі транспортного експедирування, який укладається в простій письмовій формі. В договір транспортного експедирування можуть бути включені обов'язки експедитора: організувати перевезення вантажу транспортом і за маршрутом, обраними експедитором або клієнтом; укласти від імені клієнта або від свого імені договір (договори) перевезення вантажу; забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші обов'язки, пов'язані з перевезенням вантажу. В якості додаткових послуг договір транспортного експедирування може регулювати отримання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних та інших формальностей, перевірку якості та стану вантажу, його завантаження і вивантаження, сплату мита, зборів та інших витрат, зберігання вантажу, його одержання у пункті призначення. У зв'язку з тим що на експедитора можуть покладатися обов'язки по представництву, клієнт у відповідних випадках повинен видати експедиторові довіреність. В разі порушення зобов'язань за договором експедитор і клієнт несуть відповідальність у загальному порядку та в розмірах, встановлених законом та договором. Однак якщо експедитор доведе, що порушення зобов'язання викликане неналежним виконанням договорів перевезення, його відповідальність перед клієнтом визначається за тими ж правилами, за якими перед експедитором відповідає відповідний перевізник.