Головна Особисті немайнові права

Особисті немайнові права: зразки позовних заяв, рішення суду, судова практика
Особисті немайнові права - вид суб'єктивних прав, що відносяться до категорії нематеріальних благ. Особисті немайнові права (право вільного пересування, право вибору місця перебування і проживання, право на ім'я і ін) виникають у громадянина у силу закону. Вони входять у зміст правоздатності.
Особливостями особистих немайнових прав є відсутність матеріального (майнового) змісту і нерозривний зв'язок з особистістю носія, що зумовлюють невідчужуваність і відсутність можливості передачі цих прав.
Розрізняють особисті немайнові права пов'язані з майновими правами їх і не пов'язані з ними. До першої групи належать деякі основні права громадян, встановлені і гарантовані Конституцією України, сімейні права, права, що виникають з членства громадян у кооперативних і громадських організаціях, авторські права. У другу входять право на ім'я, право на честь і гідність і т.п. Залежно від спрямованості особисті немайнові права діляться на спрямовані:
На індивідуалізацію особистості (право на ім'я, право на честь, гідність, ділову репутацію і т. п.);
На забезпечення фізичної недоторканності особи (право на життя, свободу, вибір місця перебування, місця проживання і т. п.);
На недоторканність внутрішнього світу особистості та її інтересів (право на особисту і сімейну таємницю, невтручання в приватне життя).
Як і інші нематеріальні блага, особисті немайнові права існують без обмеження терміну їх дії.