Головна Позовна заява

Право власності Інтелектуальна власність Зобов’язання
Особисті немайнові права Відшкодування шкоди, збитків Захист прав споживачів
Страхування Житлові правовідн осини
Спадщина | Спадкування
Земельні спори Трудові спори Сімейні спори
Пенсія | Cоціальні виплати Інші цивільні спори Заяви окремого провадження
Адміністративні спори


Позовна заява - документ, зовнішня форма вираження позову. Позовна заява подається до суду в письмовій формі.
Реквізити позовної заяви: найменування суду, до якого подається позовна заява; найменування позивача, його місце проживання або, якщо позивачем є організація, її місце знаходження, а також найменування представника і його адреса, якщо заява подається представником; найменування відповідача, його місце проживання або, якщо відповідачем є організація, її місце знаходження; у чому полягає порушення або загроза порушення прав, свобод чи законних інтересів позивача та його вимоги; обставини, на яких позивач обґрунтовує свої вимоги, і докази, що підтверджують ці обставини; ціна позову, якщо він підлягає оцінці, а також розрахунок грошових сум, які підлягають стягненню або оспорюються; відомості про дотримання досудового порядку звернення до відповідача, якщо це встановлено законом або передбачено договором сторін; перелік доданих до позовної заяви документів. У заяві можуть бути зазначені номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти позивача, його представника, відповідача, інші відомості, що мають значення для розгляду та вирішення справи, а також викладено клопотання позивача. У позовній заяві, що пред'являються прокурором у захист інтересів держави, суб'єктів правовідносин України, або на захист прав, свобод і законних інтересів невизначеного кола осіб, повинно бути зазначено, в чому конкретно полягають їхні інтереси, яке право порушене, а також повинне міститися посилання на закон або інший нормативно-правовий акт, що передбачають способи захисту цих інтересів. У разі звернення прокурора із позовною заявою до суду на захист законних інтересів громадянина у заяві має міститися обґрунтування неможливості пред'явлення позову самим громадянином. Позовна заява підписується позивачем або його представником за наявності у нього повноважень на підписання заяви та пред'явлення його до суду.