Головна Спадщина. Спадкування

Спадщина, спдкування зразки позовних заяв, рішення суду, судова практика

Спадкування - придбання майна, що залишилося після смерті іншої особи (спадкодавця). Майно, що отримується при спадкуванні, називають спадщиною, спадковим майном, спадковою масою. Спадщина померлого переходить до інших осіб у порядку універсального правонаступництва, тобто в незмінному вигляді як єдине ціле і в один і той же момент.
До складу спадщини входять речі, інше майно, у тому числі майнові права та обов'язки, які належали спадкодавцеві на день відкриття спадщини.
Не входять до складу спадщини права та обов'язки, нерозривно пов'язані із особою спадкодавця, зокрема право на аліменти, право на відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю громадянина, а також права та обов'язки, перехід яких у порядку спадкування не допускається. Також до складу спадщини не входять особисті немайнові права та інші нематеріальні блага.
Існують два види спадкування: за заповітом і за законом. За законом успадковують найближчі родичі померлого, звичайно в тому випадку, якщо він не залишив заповіт; за заповітом майно може отримати будь-хто - не лише фізичні особи, але також приватні організації і сама держава.