Головна Спори про право власності

Право власності | Визнання і захист права власності | Зразки позовних заяв

Положення про право власності закріплені Цивільним Кодексом України.
Правом власності є право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.
Слід виділити 3 складових права власності - це право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд, а також має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону (продати, подарувати, обміняти тощо)
На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
Суб'єктами права власності є український народ, фізичні особи та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади та інші суб'єкти публічного права.
Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.
Право власності українського народу:
Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності українського народу.
Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України. Кожен громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності українського народу відповідно до закону.
Право приватної власності:
Суб'єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.
Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.
Склад, кількість і вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.
Однак слід зауважити, що законом можуть бути встановлені обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.
Право державної власності:
У державній власності перебуває майно, в тому числі грошові кошти, які належать державі Україна. Від імені та в інтересах держави Україна право власності здійснюють відповідні органи державної влади.
Право комунальної власності:
У комунальній власності перебуває майно, в тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді.
Управління майном, яке знаходиться в комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
Даний розділ містить наступні категорії із цивільних справ про право власності: зразки позовних заяв та рішення судів у справах які виникають із відносин права власності.